<< Powrót


POLITYKA JAKOŚCIPodstawowym celem firmy A... B... E... S... jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i zaspokajających potrzeby naszych Klientów, mając na uwadze ich pełne usatysfakcjonowanie, tak aby przyczyniało się ono do poszerzania współpracy, a przez to rozwoju i umacniania pozycji naszej firmy.Cel ten chcemy osiągnąć przez:


Kierownictwo firmy A... B... E... S... zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są przeznaczone środki do jej realizacji tak, aby osiągnąć wyznaczone cele. Adekwatność Polityki Jakości i Systemu Jakości jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowych przeglądów oraz planowanie stosownych działań.Właściciel firmy
Ryszard Cieślicki

Warszawa, sierpień 2004